Circular Pioneers| Roetz-Bikes
circular pioneers


Philips Lighting, wereldwijd toonaangevend in verlichting, is in Nederland gestart met een campagne om de aandacht voor circulair ondernemen te vergroten door het laten zien van concrete voorbeelden. De online campagne richt zich op consumenten, bedrijven en overheden die geïnteresseerd zijn in duurzaam ondernemen.

De campagne wordt gevoerd op landelijk bekende websites en loopt tot het einde van dit jaar. Als voorbeelden presenteert Philips Lighting op haar eigen website de Nederlandse bedrijven MUD Jeans, Roetz-Bikes en Bundles als circulaire voorlopers.
 
Philips Lighting vindt de overgang van een lineaire naar een circulaire economie essentieel om de wereld leefbaar te houden voor toekomstige generaties. In een circulaire economie is economische groei niet verbonden aan het gebruik van natuurlijke hulpbronnen maar worden materialen veel efficiënter en herhaaldelijk gebruikt. Circulair denken en doen jaagt innovatie aan, creëert werkgelegenheid en zorgt voor kostenbesparingen waarbij volledig nieuwe markten worden ontwikkeld en bestaande markten kunnen groeien. 

DRIE PLANETEN 

Circulair ondernemen is bijzonder relevant omdat het huidige lineaire productiemodel (onttrekken, maken en afdanken) eindig is en daarmee ongeschikt om op langere termijn te kunnen blijven functioneren. Op een gegeven moment ontstaan onvermijdelijk tekorten aan materialen en grondstoffen die een duurzame economische en sociale groei zullen gaan belemmeren.

Als wordt doorgegaan zoals nu, dan zijn in 2050 drie planeten nodig om te voorzien in de wereldwijde behoefte aan materiaal- en grondstoffen. Gedreven door de zorgplicht voor toekomstige generaties streeft Philips Lighting naar een model waarbij wordt overgegaan van bezit naar gebruik (prestatie). Philips Lighting neemt daarbij in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van haar producten.

Met de introductie van circulaire verlichtingsproducten en businessmodellen zet Philips Lighting de eerste stappen in de overgang naar een circulaire economie. De manier waarop producten worden ontworpen en op de markt worden aangeboden zijn hierop aangepast en bieden gebruikers toegang tot het beste product, afnemers bedrijfseconomische voordelen en de samenleving milieuvoordelen. 
 
Informatie over de campagne: Samenwerken aan een circulaire economie.

Bron: Philips Lighting