Garantie | Roetz-Bikes

garantie

geen kleine lettertjes - gewoon goed spul

We zijn transparant en helder over onze garantievoorwaarden en aansprakelijkheid. Als je echt van juridische taal houdt, download onze uitgebreide Algemene Voorwaarden.

garantietermijn

Roetz-Bikes geeft vijf jaar garantie op materiaal- en constructiefouten van het frame op voorwaarde dat de fiets goed is behandeld, met zorg is gebruikt en regelmatig is onderhouden. Op alle andere onderdelen en de lak geven we één jaar garantie.

Op de naaf van de Vigour+ e-bike geven we twee jaar garantie van de fabrikant en op de batterij één jaar óf 1.000 oplaadcycli.

Zorg ervoor dat je de factuur bewaart als aankoopbewijs.

uitzonderingen

Normale slijtage, onjuiste montage en onderhoud, gebruik van onderdelen of accessoires die niet origineel zijn of niet bedoeld voor de fiets, vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt wanneer het frame, de vork of andere onderdelen worden aangepast en in het geval dat de fiets wordt verhuurd aan een derde partij.

Garantie op onderdelen

De garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel. Mogelijke kosten van (de)montage zijn voor rekening van de eigenaar. In het geval van materiaal- of constructiefouten van frames en voorvorken binnen vijf jaar na aankoop betaalt Roetz-Bikes de loonkosten.

Aansprakelijkheid

Roetz-Bikes is niet aansprakelijk voor schade of gebreken ontstaan door ongevallen, misbruik, onrechtmatige gebruik of onachtzaamheid. Roetz-Bikes is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade. In geval van een defect wordt de eigenaar verplicht om het gebruik van de fiets te staken en alles te doen het mogelijke om (verdere) schade te voorkomen. De aansprakelijkheid van Roetz-Bikes is beperkt tot onze Algemene Voorwaarden.

Claims

Claims moeten via een Roetz dealer of rechtstreeks bij Roetz-Bikes worden ingediend via info@roetz-bikes.com. Vergeet niet het frame nummer en bestel/factuur nummer aan te geven.