Roetz Bikes | Garantie

Garantie

Roetz garantie

Geen kleine lettertjes - gewoon goed spul

Onze garantievoorwaarden zijn transparant en duidelijk. Als je echt houdt van juridische termen, werp dan even een blik op onze complete Algemene Voorwaarden.

Garantietermijn

Roetz-Bikes geeft één jaar garantie op onderdelen en vijf jaar garantie op materiaal- en constructiefouten van het frame, mits de fiets goed wordt behandeld, met zorg wordt gebruikt en regelmatig wordt onderhouden.

Bewaar je factuur als aankoopbewijs en de afleverbon als ontvangstbewijs. Als u de fiets cadeau heeft gekregen, is de afleverbon voldoende.

De garantie vervalt, indien de fiets geen eerste servicebeurt heeft gehad na 10-12 weken (dit wordt aangetoond met factuur of kassabon).

De garantie op de Pendix eDrive die gebruikt wordt de Tour+ elektrische fietsen is 2 jaar.

Wanneer een product of onderdeel tijdens de garantieperiode wordt gerepareerd of vervangen, gaat de garantieperiode niet opnieuw in. De datum van levering van de fiets geldt als ijkpunt voor de garantieperiode.

Uitzonderingen

Normale slijtage, onjuiste montage en onderhoud, gebruik van onderdelen of accessoires die niet origineel zijn of niet bedoeld voor de fiets, vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt wanneer het frame, de vork of andere onderdelen worden aangepast en in het geval dat de fiets wordt verhuurd aan een derde partij.

Garantie op onderdelen

De garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel. Mogelijke kosten van (de)montage zijn voor rekening van de eigenaar. In het geval van materiaal- of constructiefouten van frames en voorvorken binnen vijf jaar na aankoop betaalt Roetz-Bikes de loonkosten.

Aansprakelijkheid

Roetz-Bikes is niet aansprakelijk voor schade of gebreken ontstaan door ongevallen, misbruik, onrechtmatige gebruik of onachtzaamheid. Roetz-Bikes is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade. In geval van een defect wordt de eigenaar verplicht om het gebruik van de fiets te staken en alles te doen het mogelijke om (verdere) schade te voorkomen. De aansprakelijkheid van Roetz-Bikes is beperkt tot onze Algemene Voorwaarden.

Claims

Claims moeten worden ingediend via een Roetz dealer of bij Roetz direct, via het claims portal.