Onze privacy verklaring | Roetz-Bikes

Privacy & Cookies

Roetz-Bikes BV, gevestigd aan Schaafstraat 17, 1021KD, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Schaafstraat 17, 1021KD, Amsterdam 

+31208200804

info@roetz-bikes.com

www.roetz-bikes.com

Tiemen ter Hoeven is de Functionaris Gegevensbescherming van Roetz-Bikes BV. Hij is te bereiken via info@roetz-bikes.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Roetz-Bikes BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (maximaal) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roetz-bikes.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Roetz-Bikes BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Roetz-Bikes BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Roetz-Bikes BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Roetz-Bikes BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Roetz-Bikes BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie gegevens/proces 

Maximale bewaartermijn    

Grondslag 

Sollicitatieprocedure 

4 weken 

Vrijstellingsbesluit WBP 

Indiensttreding arbeidsovereenkomst 

2 jaar 

Wet op de Rijksbelastingen 

Klantcontactmanagement 

7 jaar 

Zelf vaststellen 

Salarisafspraken en arbeidsvoorwaarden 

7 jaar 

Wet op de Rijksbelastingen 

Loonbelasting en identiteitsbewijzen 

5 jaar 

Uitvoeringsregeling LB 

Debiteuren- en crediteurenadministratie (klant- en leveranciersgegevens)

7 jaar 

Wet op de Rijksbelastingen 

Delen van persoonsgegevens met derden

Roetz-Bikes BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Roetz-Bikes BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze website gebruikt de volgende services:

Mailchimp

We gebruiken een Mailchimp widget om gebruikers zich te kunnen laten inschrijven op onze nieuwsbrief. We gebruiken je e-mail adres alleen, als je daar zelf toestemming tot hebt gegeven.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Roetz-Bikes BV gebruikt functionele, analytische en marketing/tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Roetz-Bikes BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Lees hier meer over in ons Cookie Beleid. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website gebruiken we de volgende cookies:

Noodzakelijk & functioneel 

Cookies die ervoor zorgen dat de website functioneel gezien werkt. Deze worden als noodzakelijk gezien voor het gebruik van de website. De zogenoemde functionele sessiecookies worden o.a. gebruikt voor het leveren van services of om voorkeursinstellingen op te slaan, zoals de taal die je kiest. Maar ook voor het inladen van bepaalde functionaliteiten op de website, zodat je gebruik kunt maken van deze functionaliteiten. 

Google maps

We gebruiken een Google Maps kaart om te kunnen laten zien waar de Roetz dealers zich bevinden. 


Calendly

We gebruiken Calendly zodat gebruikers een testrit kunnen inplannen bij ons in de Roetz fabriek.


Vimeo

We gebruiken Vimeo om op sommige plekken op de website een video te kunnen laten zien.


Trustpilot

We gebruiken Trustpilot om reviews over Roetz te kunnen laten zien.

Analytisch

Analytische cookies verzamelen anoniem gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren. Omdat deze cookies geanonimiseerd zijn, zijn ze niet terug te leiden naar specifieke gebruikers. 


Google analytics / Google Tag Manager

Via Google Analytics wordt op deze website informatie over bezoekersgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe (geanonimiseerde) bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over het ontwerp of de navigatie van onze website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website.  


Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om anoniem gegevens en statistieken te verzamelen om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij de website en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Marketing/tracking

Meta

Wij gebruiken de meta pixel voor analytische marketingdoeleinden. Deze cookies verzamelen anoniem gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers op de website terechtkomen, zodat we de gepersonaliseerde marketingboodschappen kunnen verbeteren. Omdat deze cookies geanonimiseerd zijn, kunnen wij nooit individuele gebruikers volgen.

Google Ads

We gebruiken Google ads cookies voor analytische markertingdoeleinden. Deze cookies verzamelen anoniem gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers op de website terechtkomen, zodat we de gepersonaliseerde marketingboodschappen kunnen verbeteren. Omdat deze cookies geanonimiseerd zijn, kunnen wij nooit individuele gebruikers volgen. We verwijzen naar Google's Privacy & voorwaarden websitevoor meer uitgebreide informatie over hoe google omgaat met gegevensgebruik en verwerking.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Roetz-Bikes BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@roetz-bikes.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Roetz-Bikes BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roetz-Bikes BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@roetz-bikes.com.

Versie

Deze pagina is voor het laatst geupdate op 30 november 2023.

We zijn op dit moment bezig met een verbetering van de cookie widget om ervoor te zorgen dat je als gebruiker onderscheid kunt maken tussen verschillende type cookies.