fair-factory-chairman | Roetz-Bikes

Fair factory chair(wo)man

voorzitter bestuur stichting ROETZ FAIR FACTORY gezocht

roetz fair factory

De Roetz Fair Factory is een sociale fietsfabriek gevestigd in Amsterdam Noord. Sinds de start in augustus 2016 zijn er meer dan 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gegaan. De commerciële inkomsten door de verkoop van fietsen door Roetz-Bikes BV bekostigen grotendeels de lokatie en begeleiding. De uitvoering van de begeleiding en opleiding van mensen is onder gebracht binnen Stichting Roetz Fair Factory. Stichting en BV werken nauw samen, en het commerciële netwerk van de BV wordt gebruikt om mensen duurzaam naar een baan te begeleiden, binnen of buiten de muren van de Fair Factory.

profiel stichting

De stichting Roetz Fair Factory is opgericht in 2016 ter ondersteuning en bescherming van het behalen van de sociale doelstellingen van Social Enterprise Roetz-Bikes. Dit doen we door opleiding en werkervaring te bieden en te werken aan eigenwaarde en trots van de mensen. De begeleiding wordt uitgevoerd door een technisch voorman (productie) en een participatieregisseur (zorg). De voorman en participatieregisseur zijn in dienst van de stichting. De participatieregisseur onderhoudt de contacten met de medewerkers en (zorg)instellingen om zo de in- en uitstroom te begeleiden. Dankzij de steun van partners kan er komende jaren gebouwd worden aan de professionalisering van de stichting en daarmee het realiseren van de doelstellingen. In de toekomst behoren overeenkomsten met andere circulaire producenten (naast Roetz-Bikes) tot de mogelijkheden. De stichting Roetz Fair Factory werkt met een bestuur van drie leden en wordt onder andere gesteund door het Anton Jurgens Fonds en Stichting Doen.

taken voorzitter

  • De voorzitter zet de lijnen uit voor een structurele samenwerking met (geestelijke) zorgorganisaties 
  • De voorzitter leidt, in samenwerking met de overige bestuursleden, de professionalisering van de stichting gericht op het behalen van de sociale doelstellingen 
  • De voorzitter bewaakt de continuïteit van de stichting in nauwe samenspraak met de directeur-eigenaar van Roetz-Bikes BV en toekomstige opdrachtgevers. 
  • De voorzitter leidt vergaderingen van het bestuur 

PROFIEL

Je hebt een sterke verwantschap met de doelstellingen van de stichting en ziet de kracht van het realiseren van maatschappelijke doelstellingen op een ondernemende manier. Daarnaast beschik je over een goed netwerk bij zorgorganisaties, bij voorkeur in de regio Amsterdam en heb je kennis van het speelveld van maatschappelijke en zorgorganisaties. De voorzitter werkt nauw samen met alle bestuurders van de stichting en de eigenaar van RoetzBikes. Bij voorkeur beschikt de voorzitter over ruime ondernemende-, leidinggevende-, bestuurlijke- ervaring.

tijdsinvestering & vergoeding

Er zijn maximaal 6 bestuursvergaderingen per jaar en een beperkt aantal overleggen met (toekomstige) partners. De overige tijdsbesteding wordt geschat op 4-8 uur per maand. De bestuursfuncties bij Stichting Fair Factory zijn onbezoldigd. Onkosten worden vergoed. 


contact 

Heb je interesse in deze ondernemende bestuursfunctie met maatschappelijke impact? Stuur je reactie naar: info@roetz-bikes.nl. Voor toelichting over de functie kun je contact opnemen met Tiemen ter Hoeven, 06-34256464. Download hier de gehele PDF van deze functieomschrijving.